IBM Guardium

פתרון מקיף ויעיל לניהול והגנה על נתונים ארגוניים רגישים, מניעת זליגת מידע וציות לרגולציה בסביבות היברידיות

IBM Security Guardium

פתרון מקיף ויעיל לניהול והגנה על נתונים ארגוניים רגישים, מניעת זליגת מידע וציות לרגולציה בסביבות היברידיות

אודות הפתרון:

IBM Security Guardiumהוא פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת המספקת לחברות וארגונים פתרון היברידי קל ופשוט לניהול, סיווג  והגנה על נתונים רגישים וקריטיים, הנשמרים במסדי הנתונים וביישומי הארגון בתוך הארגון ובסביבות מרובות עננים. הפתרון מאפשר לנהל ולאכוף מדיניות אבטחת מידע סדורה ומוצפנת על פי סוג משתמש וסוג המידע תוך תאימות וציות לתקנים ולרגולציה. הפתרון מדורג כמוביל בתחומו על פי חברות מחקר מובילות.

 

מאפייני ויתרונות הפתרון:

  • תחקור וסיווג נתונים רגישים אוטומטיים לפי הגדרות מותאמות לארגון
  • זיהוי נתונים בסיכון ואיתור פעולות חשודות תוך קבלת המלצות לתיקון פרצות המידע
  • ניהול, ניטור והגנה על גישה לנתונים מבוססי הרשאות בסביבות מרובות עננים
  • פישוט תהליכי ביקורת ודיווח בהתאם לתאימות לתקנים ודרישות הרגולציה
  • הצפנת נתונים בסביבות רבות והיברידיות
  • קבלת תובנות ואנליזות לפי הקשר
  • קבלת מבט על ארגוני על סיכוני אבטחת המידע

כיצד לקוחות משתמשים בו

ניטור וניהול

תחקור וסיווג נתונים רגישים אוטומטיים לפי הגדרות מותאמות לארגון

מעקב

זיהוי נתונים בסיכון ואיתור פעולות חשודות תוך קבלת המלצות לתיקון פרצות המידע

ניתוב מודע ויישום נתונים

ניהול, ניטור והגנה על גישה לנתונים מבוססי הרשאות בסביבות מרובות עננים

מאפיינים

תחקור וסיווג נתונים

תחקור וסיווג נתונים רגישים אוטומטיים לפי הגדרות מותאמות לארגון

איתור פעילויות חשודות

זיהוי נתונים בסיכון ואיתור פעולות חשודות תוך קבלת המלצות לתיקון פרצות המידע

פישוט תהליכי ביקורת

פישוט תהליכי ביקורת ודיווח בהתאם לתאימות לתקנים ודרישות הרגולציה

הצפנות

הצפנת נתונים בסביבות רבות והיברידיות

תובנות

קבלת תובנות ואנליזות לפי הקשר, קבלת מבט על ארגוני על סיכוני אבטחת המידע

יתרונות

קבלת מבט על אירגוני

קבלת מבט על ארגוני על סיכוני אבטחת המידע

אנליזות

קבלת תובנות ואנליזות לפי הקשר

סביבות רבות והיברידיות

הצפנת נתונים בסביבות רבות והיברידיות

התאמה לתקנים ודרישות הרגולציה

פישוט תהליכי ביקורת ודיווח בהתאם לתאימות לתקנים ודרישות הרגולציה

לקוחות

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.