Ermetic

איך להגן על נתוני הארגון הרגישים שלך מפני אירועי סייבר או זליגת מידע שמקורה בעובדים וספקי משנה.

Ermetic

פלטפורמת ענן אנליטית חכמה לניהול זהויות משתמשים ויישומים ארגוניים בענן  למניעת איומי סייבר על הארגון ודליפת מידע.
טנגרם סופט הינה מובילה טכנולוגית בתחומי אבטחת המידע ובשילוב עם ארמטיק מביאה ללקוחות ערך מוסף בתפיסת הפתרון והראיה האינטגרטיבית הכוללת.

אודות הפתרון

פתרון Ermetic

הוא פתרון ענן טכנולוגי חדשני המאפשר לחברות וארגונים לבצע באופן יעיל ורציף זיהוי, מיפוי וניהול אוטומטי, מבוסס כלים אנליטיים, של כל זהויות המשתמשים והיישומים של הארגון בסביבות הענן הציבורי. זאת תוך ניתוח כללי המדיניות וההרשאות של כלל בעלי התפקידים והגורמים המעורבים בארגון ובמטרה לצמצם נקודות תורפה לאיומי סייבר ומרחבי תקיפה להאקרים

חברת Ermetic

חברה פורצת דרך ומובילה בתחום ניהול זהויות ואבטחת מידע בסביבת הענן הציבורי. החברה הוקמה על ידי צוות יזמים ומובילים טכנולוגיים בעלי ניסיון רב ומגוון בתחום אבטחת סייבר והיא זוכה לאמון ותמיכה ממשקיעים אמריקאים וישראלים מובילים

השילוב עם טנגרם

טנגרם סופט הינה מובילה טכנולוגית בתחומי אבטחת המידע. השילוב עם Ermetic נותן ללקוחות ערך מוסף בתפיסת הפתרון תוך ראייה אינטגרטיבית כוללת

מאפייני ויתרונות הפתרון

1

זיהוי, מיפוי ויצירת תמונה מלאה של סביבות הענן הארגוניות על כל זהויות המשתמשים והיישומים הארגוניים, נתונים ומשאבי מחשוב, בעלי תפקידים וכללי המדיניות הארגוניים

2

ניתוח אנליטי של כל ההרשאות וכללי הגישה הארגוניים תוך זיהוי ומניעת סיכונים ואיומי סייבר במטרה להבטיח המשכיות עסקית

3

אכיפת ציות תאגידי ומניעת הרשאות יתר שאינן נדרשות על פי ניתוח דפוסי גישה בפועל ליישומים ומידת רגישות הנתונים

4

זיהוי והתראה על אנומליות גישה לנתונים ויישומים החורגות מדפוס פעולה צפוי או נהוג

5

יצירה וניהול מדיניות הרשאות באופן אוטומטי להגנה מרבית על נתוני ויישומי הארגון תוך שמירה על יעילות תפעולית

יתרונות

לקוחות

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.

March 2019 — May 2019

IBM DataPower הינו מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA ותעבורת XML.