מאמרים אחרונים

5 דקות קריאה
מיידיים משיק מערכת תשלומים הבנק המרכזי הסעודי

מערכת התשלומים המיידיים, החל מיום 12 בפברואר. הבנק המרכזי הסעודי )AMAS( השיק ביום חמישי את