מוצרי אבטחת מידע

QRadar

פתרון SIEM המאפשר למצות את אירועי ה-Security החשובים לארגון מבין ממיליוני אירועים אשר מתרחשים בכל רגע, תוך ביצוע ניתוחים מתקדמים כגון זיהוי אנומליות על-ידי ניתוח תעבורת תקשורת וריכוז אירועים מכלל רכיבי התשתית והאבטחה בארגון.
http://www-01.ibm.com/software/tivoli/welcome/q1labs/

Buffer Zone

מערכת להגדרת סביבה וירטואלית סגורה ומבודלת לאפליקציות ומידע רגיש

DataPower

מוצר מוביל של חברת IBM המספק פתרון כולל ומקיף לאבטחת שירותי SOA GTB- Content Aware DLP – מערכת למניעת זליגת מידע אירגוני המבוססת על היכולת לנטר, לוודא ולתייג מידע.

I2

כלי אנליזה משלימה לחקירת אירועי תקיפה או הונאה המאפשר לזהות קשרים בין ישויות באופן גרפי תוך תמיכה במידע Unstructured.
http://www-01.ibm.com/software/info/i2software

Site Black BOX

פתרון להגנת המערך האפליקטיבי מהתקפות רובוטיות או התנהגויות לא שכיחות.

SE46

מערכת Application Whitelisting המאפשרת לקבוע אילו אפליקציות ירוצו על גבי תחנות עבודה ושרתים.

BMC IDM

כלי לניהול זהויות המשתמש ואישורי גישה רוחביים בארגון.

  • שותפים עסקיים: